Indkaldelse til Generalforsamling for aktionærer

AKTIONÆRER I SVENDBORG RABBITS A/S     

                                                                                                                                       Svendborg den 12-11-2021  

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Svendborg Rabbits A/S til afholdelse: 

Mandag d.29. November 2021 kl. 17:00 i Svendborg Idrætscenter, Ryttervej 70, 5700 Svendborg 

Dagsorden iflg. vedtægterne:      

1. Valg af dirigent    

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år   

3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse    

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen    

6. Valg af revisor    

7. Eventuelt   

Tilmelding til generalforsamlingen er ikke nødvendig.

Med venlig hilsen Bestyrelsen i Svendborg Rabbits A/S