General forsamling 2023

Indkaldelse til General Forsamling i Svendborg Rabbits A/S

Image

Venligst find her indkaldelse til general forsamling i Svendborg Rabbits A/S til afholdelse den 21/11-2023 Kl. 16:30 i Svendborg Idrætscenter, Ryttervej 70, 5700 Svendborg.

Dagsorden er :

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
  3. Forelæggelse af revisor udarbejdet årsrapport til godkendelse.
  4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  6. Valg af revisor.
  7. Eventuelt